Foto report z Malého jarného upratovania V.N. Veľká Domaša – Petejovce