O nás

Občianske združenie SpArt-a vzniklo v Stropkove v roku 2013 za účelom zastrešenia športovo a umelecky založených jedincov pod krídlami oficiálnej organizácie, ktorá by im poskytla právnu ochranu a pomoc pri realizácii ich nápadov.

Akronym SpArt-a má vlastne dva významy. Prvý je zložený zo slov Stropkov art (Stropkovské umenie) a je založený na mieste odkiaľ pochádza jadro našej členskej základne. Druhý, značne širší význam je skratkou pre Sports & Arts (športy a umenie) a v podstate vyjadruje naše hlavné zameranie na pomoc a podporu športovcov a umelcov, ktorí takúto pomoc vyhľadajú.

Už v prvom roku nášho fungovania sa nám podarilo úspešne zorganizovať podujatia ktoré účasťou presiahli 1000 návštevníkov. V roku 2014 sme v nich úspešne pokračovali a pridali sme i environmentálnu akciu so zameraním na čistenie časti brehu v.n. Domaša pri ktorej sme zozbierali vyše pätnásť vriec rôzneho odpadu.

V rok 2016 plánujeme pokračovať v našich hlavných akciách pre verejnosť ako sú

  • Malé jarné upratovanee – zber odpadu z brehu v.n.Domaša, časť Petejovce. Akcia je spojená s predstavením neverejných aktivít OZ SParta, grilovačkou, atp.
  • Stropkovský špekáčik – športovo-zábavné popoludnie pre deti a ich rodičov v areáli Pod Vlekom
  • Country juniáles – country tancovačka na námestí, spojená so súťažou o Najlepší naľešnik, Stropkovského siláka, súťažami pre deti a množstvom ďalších atrakcií.
  • Stropkovské hradné slávnosti  – znovuobjavovanie histórie Stropkova. SHS vznikli v snahe pripomenúť stropkovčanom históriu ich rodného mesta a zvýšiť povedomie o stropkovskom mestskom hrade, z ktorého sa zachovali už len dve budovy. Súčasťou slávností je i balónová bitka ktorá mestské námestie premení na malé bojové pole.

Okrem verejných udalostí vyvíjame i klubové aktivity:

  • Red Lyon – klub bojového šermu
  • Dobrovoľnícky zbor – časť nášho OZ, ktorá sa nebojí vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do rôznych dobrovoľníckych činností